textos y algo más

Enric Socias Statment

 

enric

Enric Socias actualment es troba inmers en una dinàmica de feina estretament vinculada als processos digitals, en la que ha trobat el camp d´acció idoni per a l´obtenció de representacions de caire conceptual. El qüestionament directe dels mites de l´era digital el porta a recórrer al codi per obtenir resultats físics o analògics, generant esquemes i metodologies reiteratives com a mètode d´enfrontament a la peça artística; abordats des de processos personals juxtaposats a processos generats, plantejant la divergència entre la ficció col·lectiva i la realitat individual. El seu llenguatge apel·la a l´espectador amb la certesa de que aquest no pot ser entès de forma unívoca i reduccionista.

L´evolució del seu treball i el pas per diferents disciplines han contribuït a la construcció d´un llenguatge simbòlic propi i un lèxic específic amb els que enfronta l´abisme entre la realitat de lo quotidià i la experiència artística.

http://cargocollective.com/enricsocias

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 21, 2012 by in Artist Statments.
%d bloggers like this: